Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely ja asiakkaiden tietosuoja GPDR

GDPR tulee sanoista General Data Protection Regulation ja tarkoittaa EU:n yleistätietosuoja-asetusta, jonka tavoitteena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sillä halutaan vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Tietojen kerääminen

Asiakastiedoista kysytään nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti asiakaskäynnin yhteydessä, ajanvarauksen yhteydessä puhelimitse tai nettiajanvarauksen yhteydessä. Tiedot tallennetaan käytössämme olevaan KliniQ -potilasohjelmistoon. Tietojen keräämisen tarkoituksena on lakisääteinen potilasarkiston pito ja kirjanpito. Ulkopuolista laskutusta varten kysytään

henkilöturvatunnus ja tarkastetaan henkilöllisyys ajokortista, passista tai henkilökortista. Näitä tietoja ei tallenneta meidän järjestelmäämme.


Tietojen hyödyntäminen
Asiakastietoja kerätään potilaskortiston ylläpitoon. Tietoja luovutetaan laskutusta varten ulkopuoliselle laskuttajalle, perintätoimia varten perintätoimistolle sekä omistajan luvalla toiselle eläinlääkärille potilastietojen lähettämisen yhteydessä. Asiakkaan osoitetiedot välittyvät myös potilastyön yhteydessä käytettäviin ulkopuolisiin palveluihin, esimerkiksi näytteiden

lähetyksen yhteydessä, kennelliiton virallisten tutkimusten yhteydessä, apteekkiin puhelinreseptin määräyksen yhteydessä. Asiakkaita informoidaan tietojen käsittelystä tietoja kerättäessä. Asiakkaan tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille. Tietoja hyödynnetään vain potilaskortiston ylläpitoon sekä yrityksen omaan markkinointiviestintään (asiakassähköpostit, rokotuskutsut). Asiakas voi halutessaan kieltää markkinointiviestinnän. Tietojen ajantasaisuudesta ja virheettömyydestä huolehditaan käymällä tiedot asiakkaan kanssa läpi tarvittaessa asiakaskontaktin yhteydessä. Potilaskortiston tiedot varmuuskopioidaan turvalliselle palvelimelle ohjelmistotoimittajan toimesta, tietokoneiden virusturva pidetään yllä ja asianmukaisena. Tietokoneille on pääsy vain henkilökunnalla, meillä on käytössä salasanat sekä tietokoneilla että potilasohjelmissa.


Tietojen poisto
Tiedot poistetaan potilasasiakirjojen säilyttämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti.Henkilötiedot voidaan poistaa myös asiakkaan pyynnöstä.


Rekisterivastaava

Vastuuhenkilö (tietosuojavastaava) on toimitusjohtaja Terhi Simonen-Jokinen.